Pobierz – program 
 

24 Listopada 2016 Czwartek
08.30-17.30 Rejestracja Uczestników
08.55 – 09.00 Uroczyste otwarcie II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych
09.00 – 09.20 Wystąpienie – Ministerstwo Energii
Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
SESJA I CYBER-ZAGROŻENIA vs CYBER-BEZPIECZEŃSTWO
09.30 – 09.45 Strategia Cyberbezpieczeństwa RP – wpływ na wymagania bezpieczeństwa dla sieci technologicznych
Piotr Januszewicz – Z-ca Dyr.Dep.Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
09.45 – 10.00 Bezpieczeństwo w Elektroenergetyce 
Eryk Kłossowski – PSE 
10.00 – 10.15 Bezpieczeństwo sieci technologicznych z perspektywy biznesu i administracji
Skowroński Paweł –  KPMG 
10.15 – 10.30 Miejsce NC Cyber w systemie bezpieczeństwa państwa
Juliusz Brzostek – NASK
10.30 – 11.15 Panel dyskusyjny I 
Jaka jest świadomość stanu cyber-zagrożeń i cyber-bezpieczeństwa na poziomie administracji państwowej
Moderator: Zdzisław Nowak – KIGEiT
Paneliści: Juliusz Brzostek – NASK
Jarosław Tworóg – KIGEiT
Bogusław Kowalski – TK Telekom
Wojciech Myślecki – Global Investment
Piotr Januszewicz – MC
Andrzej Piotrowski – ME

Łukasz Zalicki – EY
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
SESJA II KRYTYCZNE ELEMENTY SYSTEMÓW TECHNOLOGICZNYCH WYMAGAJĄCE ZABEZPIECZEŃ
11.30 – 11.50 Bezpieczeństwo fizyczne informatycznej infrastruktury krytycznej
Łukasz Kister – PSE
11.50 – 12.10 Kompleksowa ochrona infrastruktury krytycznej
Paweł Franka – SEQUENCE Security
12.10 – 12.30 Rola partnerstwa publiczno-prywatnego w budowaniu nowoczesnych systemów ochrony infrastruktury krytycznej
Tomasz Rot – Check Point
12.30 – 13.15 Panel dyskusyjny II
Krytyczne elementy systemów technologicznych – co warto, a co należy zabezpieczyć ?
Moderator: Piotr Kuczyński – Sferisk
Paneliści: Aleksander Babś – Instytut Energetyki
Paweł Franka – SEQUENCE Security
Kamil Kamiński – TAURON
Łukasz Kister – PSE

Tomasz Rot – Check Point
SESJA III SKALA I TEMPO WZROSTU ZAGROŻEŃ SIECI TECHNOLOGICZNYCH
13.15 – 13.30 100M pakiet/sek czyli jak radzić sobie z atakami DDoS
Przemysław Frasunek – Atende Software
13.30 – 13.45 Bezpieczeństwo sieci technologicznych SCADA
Michał Horubała -Fidelis Cybersecurity
13.45 – 14.00 Rozwój zagrożeń i ich mitygacja
Seweryn Jodłowski – PaloAlto
14.00 – 14.45 Panel III
Wpływ tempa rozwoju zagrożeń na bezpieczeństwo sieci technologicznych
Moderator: Jerzy Kalinowski – KPMG
Paneliści: Andrzej Dulka – Alcatel-Lucent Polska, NOKIA
Robert Łukomski – PaloAlto
Artur Łaszcz – Kapsch
Zdzisław Nowak – KIGEiT
Paweł Skowroński – KPMG
Bartłomiej Wodziński – TrendMicro
14.45 – 15.30 Lunch
SESJA IV KONCEPCJE PODEJŚCIA DO ZAGROŻEŃ I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SIECIACH TECHNOLOGICZNYCH
15.30- 15.45 Cyberbezpieczeństwo systemów technologicznych
Grzegorz Bojar – PSE
15.45 – 16.00 Wpływ Strategii Cyberbezpieczeństwa na zmiany w realizacji procesów biznesowych
Tomasz Matuła – Orange Polska
16.00 – 16.15 Panowanie nad danymi niestrukturyzowanymi dopełnieniem efektywnego systemu bezpieczeństwa
Grzegorz Kowalczyk – Qumak 
16.15 – 16.30 Bezpieczeństwo – inwestycja czy konieczność?
Mariusz Sawczuk – F5
16.30 – 17.15 Panel dyskusyjny IV
Koncepcje podejścia do zagrożeń i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach integracji inwestycji cyfrowych w infrastrukturę techniczną
Moderator: Piotr Jarmoliński – KIGEiT
Paneliści: Adam Babś – Instytut Energetyki
Grzegorz Bojar – PSE
Tomasz Matuła – Orange Polska

Krzysztof Silicki – NASK

Jacek Szczepański  – Atende
Mariusz Sawczuk – F5
17.15 – 17.30 uroczyste wręczenie Nagród: „Eliksir” i „Spiżowej Bramy
17.30 – 17.45 Zamknięcie II Forum Bezpieczeństwa Sieci Technologicznych