Tomasz Rot

Check Point

Strategic Business Manager  w Check Point Software Technologies  Polska , odpowiada za rozwój sprzedaży zaawansowanych zabezpieczeń chroniących infrastrukturę krytyczną oraz systemy informatyczne największych spółek energetycznych i telekomunikacyjnych w Polsce.