Łukasz Kister

PSE

od 24 lutego 2016r. p.o. Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej, Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. w swojej dotychczasowej karierze projektował, wdrażał i audytował systemy zarządzania bezpieczeństwem w instytucjach publicznych oraz firmach m.in. Ministerstwie Sprawiedliwości, Kopalni Soli „Wieliczka”, Gdańskiej Stoczni Remontowej, PGE Dystrybucja Warszawa – Teren, Gaz Systemie, Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina, Emmerson Polska czy Gefco Polska.

Karierę zawodową rozpoczynał jako funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych, początkowo w oddziale prewencji, następnie sekcji kryminalnej, wydziale do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jako niezależny ekspert z zakresu bezpieczeństwa współpracował m.in. z Kapsch, Flextronics Logistics Poland, Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej czy Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończył dziennikarstwo oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Doktoratu, na temat znaczenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, bronił na Uniwersytecie w Żylinie.

Włada ukraińskim oraz słowackim. Pasjonuje się historią XVII wieku oraz muzyką nurtu New Romantic.